Tarieven

Voor onze diensten gelden de volgende tarieven:

Dagopvang

€ 19,– per dag

Eenmalige dagopvang: € 30,–

Consulten

Op aanvraag

Roedelopnames

Op aanvraag